Vítáme Vás na našich stránkách!

Lesní společnost Královský Hvozd,a.s. podniká v tradičních lesnických činnostech zejména v příhraniční části Plzeňského kraje

hlavní náplň podnikání společnosti :

 - těžební a pěstební práce pro Lesy České republiky s. p .

 - výkup surového dřeva od obcí a soukromých vlastníků
    v regionu; BEZPEČNÉ A VČASNÉ PLATBY ZA DŘEVO

- komplexní zajištění těžebních a pěstebních prací   v soukromých a obecních lesích    regionu, včetně služby odborného lesního hospodáře a poradenství

 - prodej sortimentů surového dřeva. Vyrábíme veškeré sortimenty
    jehličnatého dříví obsažené v Doporučených pravidlech
    pro měření a třídění dříví v ČR

- doprava dřeva nákladními automobily

- pěstování a prodej kvalitních a vitálních sazenic lesních dřevin

- ubytovací služby v podnikové ubytovně

Pozvánka na valnou hromadu 26.6.2018

Adresa

Lesní společnost Královský Hvozd, a.s.

Strážovská 765

340 22 Nýrsko

IC:         45352003

DIC:       CZ45352003

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni oddíl B, vložka 284