Težební činnost

představuje težbu dřeva od výchovných zásahů v probírkách až po těžbu v mýtních porostech. Přibližování dřeva provádíme vyvážecími soupravami, dále univerzálními traktory a speciálními lesnickými kolovými traktory, část hmoty přibližujeme koňmi. 

Harvestorový uzel:

 harvestor JOHN DEERE 1070 D (kácecí hlavice 60 cm)

 vyvážečka JOHN DEERE 810 D (12 m3)

Odvoz dřeva

1 odvozní souprava MAN (6x6)