Úvod    Lesnictví     Školky    Pro akcionáře     Kontakt

Pozvánka na valnou hromadu 23.6.2022


Podklady k jednání valné hromady:

   Jednací a hlasovací řád, orgány VH
   Výroční zpráva,
   Rozvaha, výsledovka, příloha UZ
   Zpráva o propojených osobách
   Návrh vypořádání HV
   Zpráva dozorčí rady (vyvěšeno dne 2.6.2022)
   Podnikatelský záměr 2022
   Návrh auditora
   Smlouvy o výkonu funkcí
             P.Černý
       
 

Vyvěšeno na www stránky dne 20.5.2022